Veiligheid

Veiligheid op de werkvloer

 

Op de werkvloer ben je verplicht om veiligheidsschoenen en/of –kledij te dragen. Tenzij dit niet mag van de dokter. Vooral voor de groendienst is dit belangrijk. Daar draag je enkel kledij van de groendienst uitgezonderd bij ernstige koude maar dan mag je eigen kledij NIET zichtbaar zijn. De kledij van de groendienst blijft ook altijd op het werk.

Wij zorgen ervoor dat je dit krijgt wanneer je het nodig hebt. Als je materiaal vuil of stuk is, verwittig je je groepsleider. De werkplaats zorgt ervoor dat dit gewassen of vervangen wordt.

Sommige werknemers hebben voor de uitoefening van hun job een bodywarmer of een vest nodig. Als je denkt er één nodig te hebben, dan kan je dit aan je groepsleider vragen. De kledij en veiligheidsschoenen die wij je geven blijven eigendom van de werkplaats.

Tijdens het werk heb je soms een mesje nodig. Vanwege de veiligheid gebruiken we in BWB speciale mesjes die niet af kunnen breken. Indien we merken dat er toch andere mesjes worden gebruikt zullen deze in beslag worden genomen.

Het is heel belangrijk dat je de juiste opleiding hebt gekregen om veilig te kunnen werken. Om met bepaalde machines te mogen werken moet je zelfs verplicht een opleiding volgen. Deze kan gegeven worden door oa Chris Hermans.

Erik De Koninck is preventieadviseur. Hij zorgt ervoor dat we veilig kunnen werken. Indien je hierover een idee  hebt dan mag je dit steeds in de ideeënbus of luisterbox stoppen.