Afwezigheden

Afwezigheden

 

Ziekte
Als je niet kan komen werken omdat je ziek bent, laat je ons de eerste dag dat je ziek bent iets weten.

Je belt ons vóór 10u op het nummer 052/52.27.00. Als je ons belt dan doe je dit zelf. Binnen de 48 uur (2 werkdagen) moeten we een doktersbriefje ontvangen. Soms komt er een dokter die je controleert.

Opgelet: Soms moet je het ziekenfonds op de hoogte brengen wanneer je ziek bent:

 • Wanneer je langer dan 14 kalenderdagen ziek bent of bij herval.
 • Wanneer je minder dan 1 maand in dienst bent.

Twijfel je dan kan je naar de sociale dienst gaan om meer uitleg te vragen.

Arbeidsongeval
Wanneer je tijdens de werkuren of op weg van en naar je werk een ongeval hebt, is het heel belangrijk dat je ons dit meldt. Het kan zijn dat het om een arbeidsongeval gaat. Als dat zo is, zullen wij je wel zeggen wat je verder moet doen. Voor de rest gelden dezelfde regels als bij ziekte.

Verlof
Wat moet je weten wanneer je verlof wil nemen?

 • Je vraagt dit best zo snel mogelijk aan.
 • Je vraagt dit ten laatste 6 werkdagen op voorhand.
 • Je vraagt dit aan bij je groepsleider.
 • Michel Housen beslist of je verlof krijgt.

Ook als je naar de dokter, de tandarts, op onderzoek… moet, moet je op tijd verlof aanvragen!

Vraag je je verlof niet op tijd aan, dan kan het zijn dat je dit niet krijgt.

We vragen ook elk jaar om je hoofdvakantie vóór 31 maart aan te vragen. Mensen die voor die datum een aanvraag doen, krijgen voorrang wanneer meerdere mensen tegelijk verlof willen.

OPVOLGING ZIEKTES

BWB probeert de afwezigheden van het personeel kort op te volgen.  Dit wil zeggen dat wanneer we merken dat iemand heel veel ziek is, we een gesprek inplannen met die persoon om te horen wat er aan de hand is en of er iets gedaan kan worden aan die afwezigheden.

CONTROLE

 Het is ook mogelijk dat er een dokter bij je langskomt om je te controleren. Deze dokter zal controleren of je te ziek bent om te kunnen werken en of  het aantal dagen ziekte dat je arts je heeft voorgeschreven niet te lang is. Er komt niet altijd een controledokter maar je houdt er toch best rekening mee.

Wat houdt dit in:

 • Zorg ervoor dat je thuis bent en dat je de deurbel kan horen.
 • Werkt je bel niet, hang dan een briefje aan de deur zodat de dokter weet dat hij / zij moet aankloppen of telefoneren.
 • Zorg dat je naam duidelijk op de brievenbus of de bel staat.
 • Ben er je niet, hang dan een briefje aan de deur.
 • Als je op een ander adres verblijft tijdens je ziekte, dan moet je dit doorgeven aan de sociale dienst.

Wanneer de controledokter langs komt en je bent er niet of je hoort de bel niet, dan zal die altijd een briefje in je brievenbus steken. Daarop staat dan wanneer je naar die dokter in zijn / haar praktijk moet gaan.

Gevolgen:

 • als de controledokter je niet kan onderzoeken, dan word je niet betaald.
 • Als de controledokter vindt dat je kan gaan werken, dan moet je gaan werken. Ben je het daar niet mee eens, dan kan je protesteren. Er moet dan een derde dokter als “scheidsrechter” zal optreden.

Opgelet: dit kost vrij veel geld en als die dokter ook vindt dat je kan gaan werken, moet je dat zelf betalen.

Ben je echt ziek dan moet je je hierover geen zorgen maken !