Traceability

Traceability

“Volg uw biefstuk tot in de wei” … een slogan die boekdelen spreekt. Traceability – het vermogen om elke stap in het productieproces van goederen te kunnen volgen – heeft grote gevolgen op het productieproces. Toch kiest maatwerkbedrijfBWB er expliciet voor om deze aanpak te integreren in haar beleidsvoering.

Bij toelevering worden inkomende goederen gescand volgens hun unieke palletcode. Vervaldata en lotnummers worden samen met de SSCC-code en EAN-128 codes gekoppeld aan elke stap in het productieproces.

Bij aanmaak van nieuwe (combinatie)goederen, wordt dan ook strikt opgevolgd uit welke componenten elk item samengesteld werd. Vervaldata worden hierbij automatisch ingesteld op de laagst aanwezige vervaldatum.

Tijdens het productieproces wordt voortdurend controle uitgeofend op juistheid van lotnummer en vervaldatum (bovenop de andere kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden)
Goederen kunnen worden opgeslagen in ons eigen magazijn, of kunnen onmiddellijk voorbereid worden voor transport, naargelang uw behoefte.