Totaalbehandeling

Totaalbehandeling van verse en gekoelde voeding

In het proces van integrale kwaliteitszorg, wordt bij de behandeling van voedingsproducten een continue aandacht besteed aan temperatuurbewaking. De gehanteerde HACCP-procedures zorgen ervoor dat producten steeds ruim binnen de afgesproken temperatuurmarges bewaard en verwerkt worden.

Bij levering van basisgoederen worden behalve productiegegevens (vervaldatum, lotcode, SSCC-code) ook temperatuurmonsters genomen. Vervolgens wordt hen onmiddellijk een locatie toegewezen in de gekoelde magazijnen (hetzij in de diepvries op -24°C, hetzij in de gewone gekoelde ruimte tussen 1 en 4°C).

Ook in het productieproces wordt de hoogste zorg besteed aan de opvolging van lotcode, vervaldatum en temperatuurgrenzen. Omdat productie soms niet hoeft te gebeuren op dezelfde temperaturen als de opslag ervan, worden producten in korte units binnengebracht. Op deze manier blijft de temperatuur van afgewerkte producten steeds ruim onder de kritische grens.