Stockage

Opslag van basisproducten en afgewerkte goederen

Essentieel voor een veilige productie van voeding, is een koeling tot in de kern van je basisgoederen. Opslag gebeurt dan ook onder de strengste voorwaarden, zowel qua temperatuur als qua hygiëne.

In elke gekoelde ruimte (zowel opslag als productie) gebeurt een continue monitoring van temperatuur. De resultaten hiervan worden elektronisch verzameld en zijn dus steeds opvraagbaar. Deze elektronische monitoring zorgt niet alleen voor naslag van temperaturen. Ook wordt op deze manier 24 uur per dag, 7 dagen per week de temperatuur bewaakt. Bij overschrijding van kritieke temperaturen, wordt iemand van Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BWBouchout, onmiddellijk per GSM verwittigd van deze situatie. Binnen het half uur is die dan aanwezig om de nodige maatregelen kan nemen en zo de situatie opnieuw te optimaliseren.

Na de verwerking van goederen tot eindproducten, is het wezenlijk dat deze zo snel mogelijk in een sterk gekoelde ruimte terecht komen. Ook hiervoor zijn onze ruimtes ideaal geschikt.

Door gebruik te maken van een geavanceerd stock- en locatiebeheer, kunnen vervaldata op elkaar afgestemd worden bij verwerking van gemengde producten. In overleg met de klant kunnen goederen verwerkt worden volgens het FIFO (first in – first out), FEFO (first expired – first out) – LIFO (last in – first out, of “stack”) prinicipe of aangepast aan de specifieke vragen. Ook kan steeds een directe weergave van de voorraad in onze magazijnen doorgegeven worden.

//