Procedure HACCP

HACCP, of voluit Hazard Analysis and Critical Control Points, is een controleproces dat door de Europese Unie werd opgelegd aan alle bedrijven die zich bezig houden met de bereiding, verwerking, behandeling, vervoer en distributie van levensmiddelen. HACCP is een preventief voedselveiligheidssysteem dat op een systematische en professionele manier potentiële gevaren identificeert, mogelijke risico’s inschat, de nodige beheersmaatregelen neemt en de kritische beheerspunten vastlegt met de bijhorende monitoringsystemen en corrigerende acties.

HACCP is geen statisch systeem maar een totaalconcept dat, ondersteunt door een waaier aan specificaties, instructies en procedures, op regelmatige basis moet geverifieerd en bijgewerkt worden om optimaal te functioneren.

Indien Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BW Bouchout, kiest voor het opstellen en naleven van een HACCP-systeem, dan betekent dit dat wij als bedrijf onze eigen verantwoordelijkheid willen opnemen en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen doorheen het hele bedrijf om producten af te leveren die voor de consument zo beperkt mogelijk risico’s bevatten op het vlak van gezondheid en welzijn.

Het HACCP-systeem binnen Maatwerkbedrijf BWB  is opgebouwd rond 7 grote basisprincipes:

 1. Alle verschillende processtappen binnen Maatwerkbedrijf BWB, vroeger BW Bouchout, worden kritisch doorlopen en alle potentiële gevaren (=Hazards) worden geïnventariseerd. Dit start bij de aanlevering van basisgoederen door onze klanten en eindigt, doorheen opslag en transformatie,  bij het verzenden van de afgewerkte producten. 
 2. Alle potentiële gevaren  worden geanalyseerd op hun mogelijke risico voor de consument. Hierdoor bepaalt BW Bouchout de aanwezige PVA’s  en CCP’s. De punten van aandacht (PVA’s) worden binnen Maatwerkbedrijf BWB volledig bewaakt en beheerst door de geldende basisprocedures of BVP’s (BasisVoorwaardeProgramma). Deze BVP-procedures zetten de algemeen te treffen hygiënemaatregelen om in een praktisch hanteerbaar, effectief en bedrijfsspecifiek bewakingssysteem.  De kritische beheerspunten (CCP’s) zoals bijvoorbeeld de opslagtemperatuur vereisen, gezien hun mogelijke risico, extra controles en monitoring.
 3. Voor alle kritische beheerspunten worden de kritische limieten of grenzen duidelijk vastgelegd.
  Bijvoorbeeld: Zo moet de opslagtemperatuur van een specifiek product gelegen zijn tussen 0 en 4°C.
 4. Voor elk kritisch beheerspunt wordt een specifiek monitoringsysteem vastgelegd. Dit moet er voor zorgen dat de kritische limieten voortdurend bewaakt worden. Ook moet steeds de methodiek, frequentie en verantwoordelijke duidelijk geïdentificeerd zijn. Bijvoorbeeld: Om de opslagtemperatuur te bewaken zijn alle koelruimtes binnen Maatwerkbedrijf BWB uitgerust met een automatisch monitoringsysteem dat, gekoppeld aan een alarmcentrale, tijdig alarm slaat indien een temperatuurgrens dreigt te worden overschreden.
 5. Voor elk kritisch beheerpunt beschikt Maatwerkbedrijf BWB over corrigerende maatregelen. Deze omschrijven de nodige actie, uitvoerder en registratie die moeten leiden tot herstel van een voedselveilige situatie.
  Bijvoorbeeld: Bij het overschrijden van een temperatuurlimiet dient de afdelingsverantwoordelijke de betrokken goederen te identificeren, te blokkeren, te controleren en te verplaatsen naar een andere correct werkende koelruimte. De kwaliteitsverantwoordelijke bepaalt de verdere acties in overleg met de klant en handelt dit verder af volgens de non-conformiteitprocedure.
 6. Op regelmatige basis verifieert de kwaliteitsverantwoordelijke of het HACCP-systeem nog steeds actueel is en correct functioneert met betrekking tot de aanwezige producten en de lopende opdrachten.  Daarnaast gebeuren er meermaals per jaar inspecties en audits binnen Maatwerkbedrijf BWB door zowel klanten, als door het FAVV.
 7. Alle maatregelen, controles, aanpassingen aan procedures en documentatie met betrekking tot het HACCP-systeem worden binnen Maatwerkbedrijf BWB op een gestructureerde wijze bijgehouden.
  Bijvoorbeeld: De meetresultaten van de temperatuurmonitoring wordt automatisch opgeslagen en maandelijks door de kwaliteitsverantwoordelijke op de server opgeslagen zodanig dat de gegevens snel op te vragen zijn indien nodig.

Wenst u meer details over de HACCP-specificaties van Maatwerkbedrijf BWB, gelieve dan contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.