International possibilities & mailings

Voordelen van internationale co-packing voor bedrijven in andere Europese landen

Stelt u zich het volgende voorbeeld voor :

Een buitenlandse onderneming produceert in een bepaald land . Maar om klanten tevreden te stellen in verschillende andere landen , moet dit bedrijf zijn producten aanbieden in verschillende soorten verpakkingen. Dit betekent in kleinere hoeveelheden . Reden waarom : specifieke taaleisen / verschillende soorten promoties, verschillend per land / andere sales units ( per 4 of per 6 of per 12 … ) . Kleinere hoeveelheden betekenen automatisch hogere kosten . Dit kan gemakkelijk worden vermeden .

Hoe ?
In plaats van hun producten zelf te verpakken in kleinere hoeveelheden , kan dit bedrijf specifieke hoeveelheden naar het land van bestemming te sturen en deze laten co-verpacken in datzelfde land , dicht bij de lokale klanten / retailers. Dit kan gedaan worden door Maatwerkbedrijf BWB, vroeger Beschutte werkplaats BWbouchout, gespecialiseerd in verschillende soorten copacking .

De voordelen zijn :

  • sturen van producten in grotere bulkhoeveelheden
  • minder transportkosten.
  • dankzij de specifiek aangepaste verpakking, kunnen de producten beter worden aangepast aan de lokale behoeften van de markt.
  • copacking door lokale Maatwerkbedrijven, vroeger beschutte werkplaatsen genoemd, ┬áis economisch voordelig en biedt elk bedrijf automatisch een goed MVO ( maatschappelijk verantwoord ondernemen ) imago.

Mailing
Ook voor de verwerking van al uw mailings en verzendingen op maat, kunt u bij ons terecht.
We hebben ruime ervaring met het voorbereiden en verwerken van gecompliceerde en grootschalige mailings.