High care

Verwerking van open voeding: met de hoogste zorg

Wanneer een productie gestart wordt waarbij direct contact is met voeding, spreekt het voor zich dat hiervoor extra strenge normen gehanteerd worden. We streven ernaar te voldoen aan de strengste wettelijke verplichtingen inzake hygiëne en bescherming van de voedselketen.

De procedures van reiniging en desinfectering worden ondersteund door een toegangsblokkering. Hierdoor is toegang tot de productiezone niet mogelijk zonder eerst de handen te desinfecteren. Naast volledig aangepaste kledij en schoeisel, worden ook alle machines en apparatuur gebouwd en onderhouden volgens de strengste voedingsnormen. De volledige productiehal wordt dan ook dagelijks volledig gereinigd en gedesinfecteerd.

Op willekeurige tijdstippen en plaatsen in de productieketen worden tempertatuurmetingen genomen. Door deze bijkomende controle onderstrepen we ons engagement dat de kritische temperaturen ten alle tijde gerespecteerd worden.

Het ganse proces rond respect voor de koude keten, respect voor hygiëne, respect voor traceability procedures, …  wordt door ons HACCP plan gestuurd. Onze kwaliteitsverantwoordelijke doet hiervoor de nodige controles, naast de audits van het FAVV en de audits van onze klanten.